ŚRÓDMIEŚCIE

ROCZNIK 10 I MŁODSZE – trener Arkadiusz Groszkowski 

(Treningi SP 220 ul. Jana Pawła II 26A)